Filmy instruktażowe dla kas fiskalnych Novitus Next oraz ONE

Kasy fiskalne Next oraz ONE dedykowane dla gastronomii, jedyne takie na rynku!

Konfiguracja kasy fiskalnej z usługa Novicloud

Pierwsze uruchomienie kasy fiskalnej czyli jak łatwo rozpocząć sprzedaż na kasie Next i ONE

Konfiguracja okna sprzedaży i klawiatury fizycznej kasy fiskalnej

Sprzedaż na różne sposoby na kasie fiskalnej

Panel boczny ekranu sprzedaży czyli szybki dostęp do listy towarów i funkcji kasy fiskalnej